shadow

Palec

● zraniony – niekorzystna inwestycja, straty fi nansowe; ● odcięty – duże, nieprzewidzia ne wydatki.

Panna

● widzieć ją – radość; ● całować – prędkie oświadczyny; ● stara panna – wierny przyjaciel.