shadow
snimy.pl > Uderzać

Znaczenie snu : Uderzać


Uderzyć siebie – wyrzuty sumienia;
Kogoś – powściągnij gniew. Inaczej możesz mieć duże problemy.