shadow
snimy.pl > Palec

Znaczenie snu : Palec


● zraniony – niekorzystna inwestycja,
straty fi nansowe;
● odcięty – duże, nieprzewidzia
ne wydatki.