shadow
snimy.pl > Napad

Znaczenie snu : Napad


w najbliższym czasie wykaż się
większą dokładnością, gdyż jej
brak może się obrócić przeciwko
Tobie.