shadow
snimy.pl > Naczynie

Znaczenie snu : Naczynie


● potłuczone – troski;
● gliniane – postępuj ostrożnie
w sprawach fi nansowych;
● srebrne – dostatek.