shadow
snimy.pl > Sennik > L / Ł > Page 2

Lawina

przykre zdarzenie;
● zostać przez nią przysypanym
– fi asko Twoich zamiarów.

Lekarz

● być nim – konieczność zgłębiania
swego wnętrza;
● widzieć – pojawi się nadzieja
na lepszą przyszłość.

Leśniczówka

udane spotkanie z bliską osobą;
Twoje plany zostaną dobrze
przyjęte przez znajomych.

Leśniczy

szerszy krąg przyjaciół, nowe,
interesujące znajomości.

Lew

będziesz podziwiany;
● zabijać go – wielkie zwycięstwo;
● słyszeć jego ryk – przestroga
przed niebezpieczeństwem;
● mieć jego skórę – szybkie bogactwo.

Leżeć

● przy pięknej kobiecie – kierujesz
się złudnymi nadziejami;
● widzieć siebie leżącego –
przeszkody na Twej drodze;
● z brzydkim mężczyzną
– choroba.

Lichtarz

● widzieć pusty
bez świec – troski,
zmartwienia;
● zapalony – radosne
wieści.

Liczby

● duże – dobre rokowania na
przyszłość;
● małe – przelotne kłopoty.

Liczyć

● zetkniesz się ze skąpym człowiekiem;
● szansa na wygraną na loterii.

Lilie

● białe – spełniona miłość;
● żółte – utrata zaufania do
przyjaciela;
● zrywać je – rażące nadużycia,
choroba.