shadow
snimy.pl > Las

Znaczenie snu : Las


● zielony – długie życie, spokojna
starość;
● gęsty i ciemny – kłopoty oraz
zmartwienia;
● spacerować po nim – dostatek;
● płonący – możesz paść ofi arą
kradzieży.