shadow
snimy.pl > Firana

Znaczenie snu : Firana


● odsunięta – poznanie
jakiejś tajemnicy;
● być za nią schowanym
– obawa
przed zdemaskowaniem.