shadow

Echo

odwiedzi Cię ktoś bliski Twemu
sercu.

Egzamin

● zdać go we śnie – przeżyjesz silne wzruszenia, oblany zaś
oznacza zaniedbanie ważnej
sprawy, strach przed przyszłością.

Egzekucja

strach przed karą;
● widzieć egzekucję – przygotuj
się na drobne zmartwienia;
● być jej ofi arą – wygrana nad
wrogami.

Ekran

twoja uczciwość zostanie wystawiona
na ciężką próbę, może
też oznaczać Twoje kłopoty ze
zdrowiem.

Eksplozja

● słyszana – uniknięcie niebezpieczeństwa,
niespodziewany
zysk;
● widzieć ją – drastyczne zmiany
w życiu.

Elegant

przestroga przed pochopnością;
● być nim – próżność i lenistwo.

Elementarz

● uczyć się z niego – masz tuż
koło siebie nowe możliwości
zarobkowe;
● widzieć go – troski.

Elfy

przed Tobą szczęśliwe baśniowe
dni.

Ewangelia

● czytana – spokojne sumienie;
● widzieć – trafne decyzje fi –
nansowe;
● słuchać jej – odzyskać spokój
ducha.