shadow

Dąb

oznacza konieczność odważnego stawienia czoła nowym wyzwaniom, mówi o waleczności  i męstwie;

zielony dąb oznacza bogactwo.

stary dąb – zdrowie i długie życie.


SENNIK CHALDEJSKO-EGIPSKI

Odwaga i walczeczność.

Suchy – wypadki i śmierć,

Zielony – bogactwo.

Dach

Budować nowy dach – pomnożenie majątku;
Słomiany dach oznacz, iż sukces okaże się wątpliwy;
Stać na dachu – osamotnienie w pędzie do władzy;
Koty na dachu – awantury.


SENNIK CHALDEJSKO-EGIPSKI

Dach oznacza wesołe życie.

Spaść z dachu – przykry wypadek.

Koty na dachu – awantury ;

Stac na dachu – dojście do włądzy.

Przykrywać dach – oszczerstwo.

Dachówka

SENNIK CHALDEJSKO-EGIPSKI

Długie życie z ukochanym.

Daktyle

SENNIK CHALDEJSKO-EGIPSKI

Daktyle oznaczają powodzeni u kobiet.

Rozdawanie / rozdawać daktyle – przyjemność.

Dama

SENNIK CHALDEJSKO-EGIPSKI

Stara dama – kłótnia.

Dama wystrojona – rychłe małżeństwo.

Darń

SENNIK CHALDEJSKO-EGIPSKI

Zielona darń – spełnione nadzieje.

Siedzieć na darni – życie pełne przygód.

Dary

SENNIK CHALDEJSKO-EGIPSKI

Otrzymywać dary – ktoś lituje się nad Tobą.

Rozdzielać dary – doznasz zadowolenia.

Degradacja

SENNIK CHALDEJSKO-EGIPSKI

Oznacza złe stosunki majątkowe.

Dekoracja

radość z nowej, intratnej posady; zaszczyty i uznanie.


SENNIK CHALDEJSKO-EGIPSKI

Odznacznie.